Gradbeni inženiring

Vse rešitve na enem mestu

Gradbeni inženiring zajema vse storitve od projektiranja in načrtovanja, do nadzorovanja med gradnjo in vse do prevzema in obratovanja posameznega objekta. Poleg tega, da vam v podjetju IGLOO zagotavljamo celotni gradbeni inženiring na enem mestu,  vam bo  naša ekipa s svojim strokovnim pristopom pomagala pri uresničitvi vaših želja.

Svetujemo vam pri vaši investiciji, izdelamo vam projektno dokumentacijo, vas opozorimo na morebitne razpise, namesto vas analiziramo različne ponudbe, koordiniramo ves potek gradnje, izvajamo nadzor med potekom gradbenih in drugih del.

Investicijski inženiring

 • izvedba svetovanja in aktivnosti pred odločitvijo o izvedbi projekta,
 • nakup in urbanizacija zemljišča,
 • pridobitev vseh soglasij in dovoljenj za gradnjo,
 • vodenje upravnih postopkov, potrebnih za izdelavo urbanistične in projektne dokumentacije,
 • vodenje upravnih postopkov za pridobitev gradbenega dovoljenja,
 • izdelava investicijskih programov in študij,
 • analize ekonomičnosti, rentabilnosti ter drugih ekonomskih in finančnih kazalcev investicije,
 • svetovanje pri pridobivanju potrebnih finančnih sredstev,
 • pregled in usklajevanje tehnične dokumentacije,
 • koordinacija izdelave projektne dokumentacije od idejnih načrtov do projekta izvedenih del in projekta za etažne lastnike,
 • finančni inženiring,
 • zbiranje podatkov in dokumentacije v postopku za oddajo objektov v gradnjo, pripravljanje pogodb z izvajalskimi podjetji,
 • priprava pogodb s podizvajalci, dobavitelji,
 • cenitve nepremičnin,
 • pravne storitve, vpis objektov v zemljiško knjigo,
 • vpis objektov v kataster stavb,
 • izdelava dokumentov identifikacije investicijskih projektov in izdelava predinvesticijskih zasnov.

Izvedbeni inženiring

 • vodenje projektov v fazi izvedbe projekta,
 • gradnja celovitih objektov za znanega naročnika, na osnovi že izdelane projektne dokumentacije,
 • izvedba tehničnih pregledov izvedenih objektov,
 • svetovanje in koordiniranje izdelave, nakupa in montaže naprav in opreme,
 • vodenje upravnega postopka do pridobitve uporabnega dovoljenja,
 • izročitev zgrajenega objekta v obratovanje in uvajanje uporabnika za uporabo.

Svetovalni inženiring

 • opravljanje predhodnih del  – iskanje primernih lokacij, ugotavljanje namembnosti zemljišč,
 • pridobivanje in urejanje zemljišč,
 • pridobivanje vseh potrebnih mnenj in dovoljenj za gradnjo,
 • izdelava identifikacije investicijskih projektov in izdelava predinvesticijskih zasnov,
 • izdelava investicijskih programov in študij,
 • analize ekonomičnosti, rentabilnosti ter drugih ekonomskih in finančnih kazalcev investicije,
 • pregled in usklajevanje tehnične dokumentacije,
 • svetovanje pri pridobivanju potrebnih finančnih sredstev,
 • izdelava projektne dokumentacije od idejnih načrtov do projekta izvedenih del in projekta za etažne lastnike,
 • finančni inženiring – stroškovna kontrola gradnje,
 • zbiranje podatkov in dokumentacije v postopku za oddajo objektov v gradnjo, pripravljanje pogodb z izvajalskimi podjetji,
 • pravne storitve,
 • cenitve nepremičnin,
 • gradnja objektov,
 • nakup in montaža naprav in opreme,
 • pridobivanje vseh potrebnih dovoljenj, ki so potrebna za obratovanje (tehnični pregled, uporabno dovoljenje)
 • izročitev zgrajenega objekta v obratovanje,
 • usposobitev vaših ali pogodbenih delavcev, ki so potrebni za uporabo in vzdrževanje objekta,
 • organizacija, vodenje in usklajevanje.

Zakaj izbrati nas

pexels-thisisengineering-3862365 (1)

Stopite v stik z nami

Še niste prepričani, če smo pravi za vas? V tem primeru vam svetujemo, da nas kontaktirate. Z veseljem si bomo vzeli čas za vas in vam predstavili naš način dela.